There’s a hole in my sidewalk

Chapter I

I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk
I fall in.
I am lost … I am helpless.
It isn’t my fault.
It takes forever to find a way out.

Chapter II

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don’t see it.
I fall in again.
I can’t believe I am in the same place.
But, it isn’t my fault.
It still takes a long time to get out.

Chapter III

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in … it’s a habit … but,
my eyes are open.
I know where I am.
It is my fault.
I get out immediately.

Chapter IV

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

Chapter V

I walk down another street.

Portia Nelson in “There’s a whole in my sidewalk: The Romance of Self-Discovery

One thought on “There’s a hole in my sidewalk

  1. Hiermee wil ons net vir Herman en Marilene baie dankie sê dat julle ‘n pad saam met ons gestap het tydens ‘n “snoeityd en groeityd” jaar. Ons het baie interne veranderinge in ons praktyk opset en bestuur gehad en julle was van groot hulp. Julle het ons sistematies gelei en geleer hoe om mekaar se behoeftes beter te verstaan en sisteme in plek te kry sodat daar beter kommunikalsie, en op die ou end, beter en effektiewer funksionering, kon wees. Dit was ‘n tydsame maar goeie proses en jul objektiewe hulp was van onskatbare waarde – ons sou dit nie sonder julle hulp kon deurtrek nie. Ons sal hierdie proses vir almal ten sterkste aanbeveel.

Leave a Reply to Anna Swanepoel Assosiate Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s